KONTaKT

PIŠITE NAM

Izdavačka kuća CID

Njegoševa 11/I

81000 Podgorica

Crna Gora

Tel. +382 20 664 164

e-mail: cid@t-com.me