Vučina Vasović

Izabrana djela
I–V

100,00 €

KNJIGE SE PRODAJU U KOMPLETU

 • Godina izdanja:
  2013.
 • Izdavač:
  CID, Podgorica
 • Biblioteka:
 • Broj strana:
  572, 462, 260, 290, 324
 • Format:
  24 cm
 • Povez:
  tvrdi povez
 • ISBN:
  978-86-495-0444-8
Vučina Vasović
Izabrana djela
I–V

100,00 €

Težina 3138 g

Šifra knjige: 342-346

Bibliografska jedinica

ВАСОВИЋ, Вучина
Izabrana djela I–V. Tom I, Savremene demokratije / Vučina Vasović. — Podgorica: CID; Beograd: Fakultet političkih nauka, 2013 (Beograd: Birograf Comp). — 572 str.: slika autora; 24 cm. — (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica)
Tiraž 220. — Bibliografija: str. 543–562.

ВАСОВИЋ, Вучина
Izabrana djela I–V. Tom II, Savremene demokratije / Vučina Vasović. — Podgorica: CID; Beograd: Fakultet političkih nauka, 2013 (Beograd: Birograf Comp). — 462 str.: slika autora; 24 cm. — (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica)
Tiraž 220. — Bibliografija: str. 439–449.

ВАСОВИЋ, Вучина
Izabrana djela I–V. Tom III, Korifeji demokratije / Vučina Vasović. — Podgorica: CID; Beograd: Fakultet političkih nauka, 2013 (Beograd: Birograf Comp). — 260 str.: slika autora; 24 cm. — (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica)
Tiraž 220. — Bibliografija: str. 252–253.

ВАСОВИЋ, Вучина
Izabrana djela I–V. Tom IV, Demokratija i politika. Izbori i izborni sistemi u savremenom svetu / Vučina Vasović. Podgorica: CID; Beograd: Fakultet političkih nauka, 2013 (Beograd: Birograf Comp). — 290 str.: slika autora; 24 cm. — (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica)
Tiraž 220.

ВАСОВИЋ, Вучина
Izabrana djela I–V. Tom V, Politički eseji / Vučina Vasović. — Podgorica: CID; Beograd: Fakultet političkih nauka, 2013 (Beograd: Birograf Comp). — 324 str.: slika autora; 24 cm. — (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica)
Tiraž 220. — Bilješka o autoru: str. 319.

IZ ISTE BIBLIOTEKE

Mijat Šuković: Izabrana djela I
2006.
KOMPLET
Izabrana djela
I–IV
Mijat Šuković
Milorad Stojović: Izabrana djela I
2012.
KOMPLET
Izabrana djela
I–II
Milorad Stojović
40,00 €
Petar Stojanović: Izabrana djela I
2009.
KOMPLET
Izabrana djela
I–II
Petar Stojanović
60,00 €
Džon Plamenac: Izabrana djela I
2006.
KOMPLET
Izabrana djela
I–III
Džon Plamenac
80,00 €

Preporuka

Branko Pavićević: Izabrana djela I
2007.
KOMPLET
Izabrana djela
I–VI
Branko Pavićević
150,00 €

Preporuka

Pavle Jovanović: Izabrana djela I
2008.
KOMPLET
Izabrana djela
I–III
Pavle Jovanović
60,00 €

Preporuka

Radovan Zogović: Izabrana djela I
2019.
KOMPLET
Izabrana djela
I–III
Radovan Zogović
60,00 €
Mirčeta Đurović: Izabrana djela I
2008.
KOMPLET
Izabrana djela
I–III
Mičeta Đurović
60,00 €
Radovan Vukadinović: Izabrana djela I
2009.
KOMPLET
Izabrana djela
I–III
Radovan Vukadinović
60,00 €
Radosav Bošković: Izabrana djela I
2015.
KOMPLET
Izabrana djela
I–II
Radosav Bošković
35,00 €

Preporuka

Valtazar Bogišić: Izabrana djela I
2004.
KOMPLET
Izabrana djela
I–IV
Valtazar Bogišić
100,00 €