Nikola B. Šaranović

Polusonet polusan

RASPRODATO
 • Godina izdanja:
  2007.
 • Izdavač:
  CID, Podgorica
 • Biblioteka:
 • Broj strana:
  86
 • Format:
  18 cm
 • Povez:
  tvrdi povez
 • ISBN:
  978-86-495-0352-6

Bibliografska jedinica

ШАРАНОВИЋ, Никола Б.
Полусонет полусан / Никола Б. Шарановић. — Подгорица: ЦИД, 2007 (Београд: Бирограф). — 86 стр.; 18 цм. — (Библиотека Посебна издања / ЦИД Подгорица)
Тираж 500. — Божанствена пјесма са олтара душе / Соња Томовић-Шундић; стр. 5–16. — Биљешка о пјеснику: стр. 81.

IZ ISTE BIBLIOTEKE

Novo

Dragan Lakićević Lakas: Roman o Biljani
2021.
Roman o Biljani
Dragan Lakićević Lakas
10,00 €

Novo

Vuksan Vuksanović: Sjaj
2021.
Sjaj
Vuksan Vuksanović
10,00 €
Branislav Perić, Olgica Perić: Gljivarske staze
1998.
Gljivarske staze
Branislav Perić, Olgica Perić

Novo

Radivoje – Rade Brajović: Ideje i vrijeme
2020.
Ideje i vrijeme
Radivoje Rade Brajović
15,00 €

Novo

Petar II Petrović Njegoš: Šćepan Mali
2020.
Šćepan Mali
Petar II Petrović Njegoš
40,00 €

Novo

Aleksandar – Andrija Pejović: Lav i orlovi
2020.
Lav i orlovi
Aleksandar – Andrija Pejović
15,00 €

Novo

Dragoljub Drašković: Radni odnos
2020.
Radni odnos
Dragoljub Drašković
15,00 €
Milovan Šćepanović: O crnogorskom vodnom pravu
2006.
O crnogorskom vodnom pravu
Milovan Šćepanović
Milovan Šćepanović: Organizacija i rad sudova u Crnoj Gori do 1918. godine
1999.
Organizacija i rad sudova u Crnoj Gori do 1918. godine
Milovan Šćepanović
Milovan Šćepanović: O krvnoj osveti
2003.
O krvnoj osveti
Milovan Šćepanović
15,00 €
Žarko Šćepanović: Kratka istorija Crne Gore
2002.
Kratka istorija Crne Gore
Žarko Šćepanović
10,00 €
Alojz Šmaus: Studije o Njegošu
2000.
Studije o Njegošu
Alojz Šmaus
Nikola P. Škerović: Crna Gora za vrijeme Prvog svjetskog rata
2004.
Crna Gora za vrijeme Prvog svjetskog rata
Nikola P. Škerović
Slobodan M. Čurović: Obični životi
2003.
Obični životi
Slobodan M. Čurović
Lidija Čehulić-Vukadinović: Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi
2010.
Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi
Lidija Čehulić-Vukadinović
15,00 €
Marina Cvetajeva: Prepiska 1922–1936
2018.
Prepiska 1922–1936
Marina Cvetajeva, Boris Pasternak
30,00 €
Stanko Cerović: Njegoševe tajne staze
2005.
Njegoševe tajne staze
Stanko Cerović
15,00 €
Štefan Cvajg: Jučerašnji svet
2019.
Jučerašnji svet
Štefan Cvajg
17,00 €
Martin Hajdeger: Filozofski eseji
2016.
Filozofski eseji
Martin Hajdeger
15,00 €
Martin Hajdeger: Izabrani spisi
2015.
Izabrani spisi
Martin Hajdeger
30,00 €
Martin Hajdeger: Spisi o umetnosti
2014.
Spisi o umetnosti
Martin Hajdeger
10,00 €
Frensis Fukujama: Amerika na prekretnici
2007.
Amerika na prekretnici
Frensis Fukujama
15,00 €
Mileva Filipović: Uvod u opštu sociologiju
2002.
Uvod u opštu sociologiju
Mileva Filipović
Tumačiti Rembranta
2015.
Tumačiti Rembranta
Sonja Tomović-Šundić: Petar I, Vladar crnogorski
2008.
Petar I: Vladar crnogorski
Sonja Tomović-Šundić
Sonja Tomović-Šundić: Književno-antropološki portreti
2007.
Književno-antropološki portreti
Sonja Tomović-Šundić
Slobodan Tomović: Filozofsko bogoslovski spisi
2001.
Filozofsko bogoslovski spisi
Slobodan Tomović
Slobodan Tomović: Moji odgovori na hiljadu filozofskih pitanja
2009.
Moji odgovori na hiljadu filozofskih pitanja
Slobodan Tomović
8,00 €
Nebojša Tomašević: Orlov krš
2006.
Orlov krš
Nebojša Tomašević
25,00 €
Tanja Tirken Spičanović: Crnogorska drama: traganje za identitetom
2006.
Crnogorska drama: traganje za identitetom
Tanja Tirken Spičanović