Žorž Minua

Poreklo zla

20,00 €

 • Godina izdanja:
  2022.
 • Izdavač:
  CID, Podgorica
 • Biblioteka:
 • Broj strana:
  326
 • Format:
  24 cm
 • Povez:
  tvrdi povez
 • ISBN:
  978-86-495-0552-0
Žorž Minua
Poreklo zla

20,00 €

Težina628 g

Šifra knjige: 630

Bibliografska jedinica

МИНУА, Жорж
Poreklo zla / Žorž Minua. – Prevela sa francuskog Kornelija Nikčević. – CID 2022 (Beograd : Birograf komp. – 326 str.: 24 cm. – (Biblioteka Sinteze / CID, Podgorica)
Tiraž: 300. – Naslov originala : Georges Mionis – Les origines du mal. -Uvod : str. 9-10 – autor. – Zaključak: str. 309-310. – Indeks imena i osoba: str. 311-319.

IZ ISTE BIBLIOTEKE

Novo

Džon Plamenac: Moderna politička misao
Moderna politička misao — Od Makijavelija do Marksa
Džon Plamenac
35,00 €

Novo

Džejms H. Bilington: Revolucija
Revolucija — zanos i vjera
Džejms H. Bilington
25,00 €

Novo

Žak Barzan: Kultura Zapada
Kultura Zapada — Od osvita do dekadencije
Žak Barzan
25,00 €

Novo

Žak Kato: Dostojevski — Stvaralački proces
Dostojevski — Stvaralački proces
Žak Kato
20,00 €

Novo

Daniel Pals: Teorije o religiji
Teorije o religiji
Daniel Pals
20,00 €
Vajt Hejden: Metaistorija: istorijska imaginacija u Evropi devetnaestog vijeka
Metaistorija: istorijska imaginacija u Evropi devetnaestog vijeka
Hajden Vajt
20,00 €
Dejvid Harvi: Novi imperijalizam
Novi imperijalizam
Dejvid Harvi
17,00 €
Samjuel P. Hantington: Američki identitet: problem dezintegracije Amerike
Američki identitet: problem dezintegracije Amerike
Samjuel P. Hantington
20,00 €
Fridrih August Hajek: Pravo, zakonodavstvo i sloboda
Pravo, zakonodavstvo i sloboda
Fridrih August Hajek
25,00 €
Karl Joakim Fridrih: Konstitucionalna demokratija: teorija i praksa u Evropi i Americi
Konstitucionalna demokratija: teorija i praksa u Evropi i Americi
Karl Joakim Fridrih
Gvido Faso: Istorija filozofije prava
Istorija filozofije prava
Gvido Faso
Alen Turen: Kritika modernosti
Kritika modernosti
Alen Turen
20,00 €
Vladislav Tatarkjevič: O sreći
O sreći
Vladislav Tatarkjevič
20,00 €
Žorž-Anri Sutu: Evropa od 1815. do danas
Evropa od 1815. do danas
Žorž-Anri Sutu
25,00 €
Evgenije V. Spektorski: Istorija socijalne filozofije
Istorija socijalne filozofije
Evgenije V. Spektorski
Pitirim Sorokin: Društvena i kulturna dinamika
Društvena i kulturna dinamika
Pitirim Sorokin
30,00 €
Peter Sloterdijk: Kritika ciničnog uma
Kritika ciničnog uma
Peter Sloterdijk
25,00 €
Džon Rols: Teorija pravde
Teorija pravde
Džon Rols
Ervin Panofski: Idea i drugi spisi
Idea i drugi spisi
Ervin Panofski
20,00 €
Viktor Nesmelov: Nauka o čovjeku
Nauka o čovjeku
Viktor Nesmelov
25,00 €
Hans J. Morgentau: Teorija međunarodne politike
Teorija međunarodne politike: borba za moć i mir
Hans J. Morgentau
30,00 €
Henri Kisindžer: Svetski poredak
Svetski poredak
Henri Kisindžer
20,00 €
Pol Kenedi: Uspon i pad velikih sila
Uspon i pad velikih sila
Pol Kenedi

Preporuka

Vasilij Vasiljevič Zenjkovski: Istorija ruske filozofije
Istorija ruske filozofije
Vasilij Vasiljevič Zenjkovski
35,00 €

Preporuka

Imanuel Volerstin: Moderni svetski sistem, tom I
KOMPLET
Moderni svetski sistem
I–II
Imanuel Volerstin
60,00 €
Pjer Budrije: Distinkcija
Distinkcija: društvena kritika suda
Pjer Burdije
25,00 €
Fernan Brodel: Identitet Francuske
Identitet Francuske: prostor i istorija, ljudi i stvari
Fernan Brodel
40,00 €

Preporuka

Aurelije Augustin: Država božja
Država božja
Aurelije Augustin
40,00 €

Preporuka

Frederik Džemson: Postmodernizam
Postmodernizam: logika kulture kasnog kapitalizma
Frederik Džemson
20,00 €