Cijena

17,00 €60,00 €
Godina izdanja
Biblioteka „Sinteze“ sadrži kapitalna djela svjetske nauke iz različitih oblasti.

Urednik:

Dragan K. Vukčević

Prikaz 1–16 od 27 rezultata

 • Novo

  Žak Barzan: Kultura Zapada
  2021.
  Kultura Zapada — Od osvita do dekadencije
  Žak Barzan
  25,00 €
 • Novo

  Žak Kato: Dostojevski — Stvaralački proces
  2021.
  Dostojevski — Stvaralački proces
  Žak Kato
  20,00 €
 • Novo

  Daniel Pals: Teorije o religiji
  2020.
  Teorije o religiji
  Daniel Pals
  20,00 €
 • Dejvid Harvi: Novi imperijalizam
  2019.
  Novi imperijalizam
  Dejvid Harvi
  17,00 €
 • Ervin Panofski: Idea i drugi spisi
  2017.
  Idea i drugi spisi
  Ervin Panofski
  20,00 €
 • Preporuka

  Frederik Džemson: Postmodernizam
  2016.
  Postmodernizam: logika kulture kasnog kapitalizma
  Frederik Džemson
  20,00 €
 • Žorž-Anri Sutu: Evropa od 1815. do danas
  2015.
  Evropa od 1815. do danas
  Žorž-Anri Sutu
  25,00 €
 • Henri Kisindžer: Svetski poredak
  2015.
  Svetski poredak
  Henri Kisindžer
  20,00 €
 • Hans J. Morgentau: Teorija međunarodne politike
  2014.
  Teorija međunarodne politike: borba za moć i mir
  Hans J. Morgentau
  30,00 €
 • Pjer Budrije: Distinkcija
  2013.
  Distinkcija: društvena kritika suda
  Pjer Burdije
  25,00 €
 • Alen Turen: Kritika modernosti
  2012.
  Kritika modernosti
  Alen Turen
  20,00 €
 • Preporuka

  KOMPLET
  Imanuel Volerstin: Moderni svetski sistem, tom I
  2012.
  Moderni svetski sistem
  I–II
  Imanuel Volerstin
  60,00 €
 • Vajt Hejden: Metaistorija: istorijska imaginacija u Evropi devetnaestog vijeka
  2011.
  Metaistorija: istorijska imaginacija u Evropi devetnaestog vijeka
  Hajden Vajt
  20,00 €
 • Viktor Nesmelov: Nauka o čovjeku
  2010.
  Nauka o čovjeku
  Viktor Nesmelov
  25,00 €
 • Fernan Brodel: Identitet Francuske
  2010.
  Identitet Francuske: prostor i istorija, ljudi i stvari
  Fernan Brodel
  40,00 €
 • Samjuel P. Hantington: Američki identitet: problem dezintegracije Amerike
  2008.
  Američki identitet: problem dezintegracije Amerike
  Samjuel P. Hantington
  20,00 €