Frensis Fukujama

Identitet

15,00 €

 • Godina izdanja:
  2022.
 • Izdavač:
  CID, Podgorica
 • Biblioteka:
 • Broj strana:
  218
 • Format:
  23,5 cm
 • Povez:
  tvrdi povez
 • ISBN:
  978-86-495-0548-3

Bibliografska jedinica

ФУКУЈАМА, Френсис
Identitet – Zahtev za dostojanstvom i politika resantimana / Frensis Fukujama. –Preveo sa engleskog Slobodan Divjak. – CID, 2022 (Beograd : Birograf komp. – 218 str. .: 24 cm. – (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)
Tiraž: 250. – Naslov originala : Francis Fukuyama: Identity The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, New York 2018. – Uvodne napomene uz prevod knjige: str. 5-10 – Slobodan Divjak. – Predgovor: str. 13-20 – autor. – Literatura str. 201-206. – Registar: str. 207-212. – Bilješka o autoru: str. 213.

IZ ISTE BIBLIOTEKE

Novo

Dragan Lakićević Lakas: Muke po Miletu
Muke po Miletu
Dragan Lakićević Lakas
10,00 €
Nebojša Tomašević: Orlov krš
Orlov krš
Nebojša Tomašević
30,00 €

Novo

Ilija Lakušić: Dva Petra
Dva Petra
Ilija lakušić
15,00 €

Novo

Barnet Njuman: Izabrani spisi i razgovori
Izabrani spisi i razgovori
Barnet Njuman
20,00 €

Novo

Miloš Milošević: Pomorski trgovci, ratnici i mecene, 2. izdanje
Pomorski trgovci, ratnici i mecene
Miloš Milošević
35,00 €

Novo

Kristina Bojanović: Trag Druge
Trag Druge — Pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa
Kristina Bojanović
15,00 €

Novo

Miodrag Raičević: O stvarima koje je Homer propustio
O stvarima koje je Homer propustio
Miodrag Raičević
5,00 €

Novo

Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru
Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru
Valtazar Bogišić
20,00 €
Tin Ujević: Auto na korzu
Auto na korzu
Tin Ujević
Predrag Zenović: Theorising the European Union
Theorising the European Union
Predrag Zenović
10,00 €

Preporuka

Djela - Petar I, Petar II, Nikola I, Miljanov, Ljubiša
KOMPLET
Djela
Petar I Petrović, Petar II Petrović Njegoš, Nikola I Petrović, Marko Miljanov Popović, Stefan Mitrov Ljubiša
300,00 €
Novak Kilibarda: Crnogorska hronika
KOMPLET
Crnogorska hronika / Mozaik Crnogorske hronike
Novak Kilibarda
100,00 €

Novo

Plutarh: Životopisi — Znameniti Grci
KOMPLET
Životopisi — Znameniti Grci / Znameniti Rimljani
Plutarh
35,00 €

Novo

Njegoš: Djela
Izabrana djela (sa komentarima) — Luča mikrokozma / Gorski vijenac / Šćepan Mali / Noć skuplja vijeka
Petar II Petrović Njegoš
30,00 €

Preporuka

Dragan Lakićević Lakas: Roman o Biljani
Roman o Biljani
Dragan Lakićević Lakas
10,00 €
Vuksan Vuksanović: Sjaj
Sjaj
Vuksan Vuksanović
10,00 €
Branislav Perić, Olgica Perić: Gljivarske staze
Gljivarske staze
Branislav Perić, Olgica Perić
Radivoje – Rade Brajović: Ideje i vrijeme
Ideje i vrijeme
Radivoje Rade Brajović
15,00 €

Preporuka

Petar II Petrović Njegoš: Šćepan Mali
Šćepan Mali
Petar II Petrović Njegoš
40,00 €

Preporuka

Aleksandar – Andrija Pejović: Lav i orlovi
Lav i orlovi
Aleksandar – Andrija Pejović
15,00 €
Dragoljub Drašković: Radni odnos
Radni odnos
Dragoljub Drašković
Milovan Šćepanović: O crnogorskom vodnom pravu
O crnogorskom vodnom pravu
Milovan Šćepanović
Milovan Šćepanović: Organizacija i rad sudova u Crnoj Gori do 1918. godine
Organizacija i rad sudova u Crnoj Gori do 1918. godine
Milovan Šćepanović
Milovan Šćepanović: O krvnoj osveti
O krvnoj osveti
Milovan Šćepanović
15,00 €
Žarko Šćepanović: Kratka istorija Crne Gore
Kratka istorija Crne Gore
Žarko Šćepanović
10,00 €
Alojz Šmaus: Studije o Njegošu
Studije o Njegošu
Alojz Šmaus
Nikola P. Škerović: Crna Gora za vrijeme Prvog svjetskog rata
Crna Gora za vrijeme Prvog svjetskog rata
Nikola P. Škerović
Nikola B. Šaranović: Polusonet polusan
Polusonet polusan
Nikola B. Šaranović
Slobodan M. Čurović: Obični životi
Obični životi
Slobodan M. Čurović
Lidija Čehulić-Vukadinović: Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi
Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi
Lidija Čehulić-Vukadinović